Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1079 PLN za euro, 3,7576 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,8832 PLN w relacji do franka szwajcarskiego oraz 5,6119 PLN za funta brytyjskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,280% w przypadku papierów 10-letnich.

Początek nowego tygodnia wypadł niezwykle korzystnie dla polskiej waluty, która umocniła się do okolic 9-miesięcznego szczytu wobec euro. Złoty zanotował również umocnienie w relacji do franka (ok.4gr) czy funta brytyjskiego (ok. 10gr). Zgodnie z wczoraj postawioną tezą poprawa nastrojów wokół PLN związana była ze słabszym dolarem na szerokim rynku (USD/PLN spadek o 8 gr.) co pozwoliło na odbicie na większości zestawień emerging markets. Poza złotym umacniała się m.in. korona czeska, rumuński lej czy turecka lira. Ciekawy scenariusz obserwowaliśmy na wycenie węgierskiego forinta, gdzie podwyżka ratingu przez S&P odebrana została jako sygnał do potencjalnych dalszych cięć stóp. W szerszym układzie za lepszymi nastrojami wokół EM od początku tygodnia odpowiadają w dużej mierze wystąpienia przedstawicieli FED, gdzie często cytowane są odniesienia do wysokiego kursu dolara. W konsekwencji rynek obawia się, iż mocniejszy dolar może ograniczyć prawdopodobieństwo szybszych podwyżek stóp procentowych w USA. Dodatkowo w tle prowadzone są negocjacje z Grecją, gdzie inwestorzy oczekują, iż Hellada ostatecznie zmuszona zostanie do przeprowadzenia wskazanych reform. W kraju natomiast M. Belka odniósł się do pomysłu obniżenia celu inflacyjnego RPP stwierdzając, iż obniżyłoby to wiarygodność Rady.

W trakcie dzisiejszej sesji otrzymamy dane dot. stopy bezrobocia za luty (oczek. 12,0%) . Inwestorzy poznają również wartość podaży na czwartkową aukcję długu w wykonaniu MF. Na szerokim rynku będziemy dziś świadkami publikacji wstępnych indeksów PMI z Niemiec czy Francji. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na decyzję MNB w zakresie stóp procentowych oraz kolejne wystąpienia przedstawicieli FED.

Z rynkowego punktu widzenia sytuacja techniczna na parach związanych z PLN uległa widocznej poprawie. Kurs EUR/PLN naruszył 9-miesięczne minima sygnalizując możliwe zejście w kierunku strefy 4,05-4,06 PLN. Również w przypadku USD/PLN oraz GBP/PLN widoczne jest kontynuowany korekty spadkowej, której dynamika zależy jednak przede wszystkim od zachowania kursów bazowych.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.