"W lutym odżył transport węgla, ruszyły też przewozy kruszyw. Szczególnie cieszą nas dane o dynamice wzrostu intermodalu, świadczące o dobrym przyjęciu przez klientów nowych rozwiązań, takich jak pociąg operatorski. Pracujemy nad nowymi produktami, które pozwolą grupie PKP Cargo systematycznie umacniać pozycję w tym najbardziej perspektywicznym segmencie rynku" - skomentował członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych Jacek Neska.

Z danych GUS wynika, że pod względem masy rynek skurczył się w lutym o 1,4 mln ton w ujęciu rocznym. Natomiast pod względem wykonanej pracy przewozowej rynek zwiększył się o 2,4% do 3,6 mld tonokilometrów. W tym czasie grupa PKP Cargo zwiększyła prace przewozową do 2 mld tonokilometrów, dzięki czemu jej udział rynkowy utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie 56,8%.

"Na przewozy PKP Cargo wciąż negatywnie oddziałuje sytuacja na Ukrainie. Widać to w wynikach przewozowych transportowanych stamtąd wcześniej metali. Widocznej poprawie w lutym uległa natomiast sytuacja na rynku transportu węgla, w szczególności w relacjach portowych. Ponadto od lutego PKP Cargo samodzielnie realizuje m.in. przewozy polskiego węgla do Niemiec. Istotnym czynnikiem poprawy wyników jest także rozpoczęcie sezonu zwiększonych przewozów kruszyw" - czytamy dalej w komunikacie.

PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku na poziomie 49% w ujęciu masy i 57% w ujęciu pracy przewozowej. Pod względem przewiezionej masy udział Grupy PKP Cargo rósł przez siedem miesięcy z rzędu, od czerwca do grudnia 2014 roku, a pod względem pracy przewozowej przez cztery miesiące, od września do końca 2014 roku.