Według komunikatu, decyzja zapadła w związku z powzięciem wiadomości o wszczęciu procedury naprawczej w spółkach z grupy PaperlinX Limited (m.in.: Howard Smith Paper Group Ltd, The Paper Company, Robert Horne Group Ltd, Reel Paper, Webco Trading oraz Conversion Company Ltd z siedzibami w Wielkiej Brytanii) i po przeanalizowaniu zobowiązań tych podmiotów wobec grupy Arctic Paper (fabryk Arctic Paper Kostrzyn, Grycksbo, Munkedals i Mochenwangen). Procedura naprawcza polega na powierzeniu zarządu zewnętrznemu administratorowi, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłości działania spółki oraz przygotowanie układu z wierzycielami.

"Zawiązanie rezerwy jest podyktowane przewidywanym brakiem spłaty należności handlowych przez wymienione spółki PaperlinX UK na rzecz fabryk Arctic Paper. Łączna wartość należności wynikających ze współpracy pomiędzy ww. podmiotami wynosi ok. 3,7 mln euro. Utworzenie rezerwy nastąpi z mocą wsteczną od dnia 31.03.2015 r." - czytamy w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie.