Proponowana kwota przeznaczona na dywidendę to 47.502.168,00 zł, zaś kwota na kapitał zapasowy to 27.110.224, 95 zł.

"Rada nadzorcza również pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki w zakresie przedstawienia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Fabryk Mebli 'Forte' S.A. propozycji ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 27 maja 2015 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Fabryki Mebli Forte odnotowały 75,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 57,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 74,61 mln zł wobec 56,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW

>>> Czytaj też: Forte celuje w ponad 250 mln euro obrotu i produkcję do 4 mln szt. mebli rocznie