"Sytuacja z rekomendacją KNF nie była do przewidzenia. Nie rezygnujemy z dywidendy PKO BP - decyzję podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy" - powiedział Karpiński podczas spotkania z dziennikarzami w Katowicach.

Zapytany o możliwość zwiększenia dywidendy z innych w przypadku braku środków z PKO BP, minister odpowiedział: "Nie mamy zamiaru kompensować". 

>>> Czytaj też: PKO BP zastosuje się do zaleceń KNF dot. wypłaty dywidendy

Kilka dni temu KNF przekazała PKO BP zalecenie zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. 

>>> Czytaj też: KNF zablokuje dywidendy banków? Wszystko przez kredyty we frankach