"Zarząd banku proponuje, aby uzyskany w 2014 roku zysk netto w kwocie 1 174 096 218,00 zł został przeznaczony w następujący sposób:

1. w kwocie 50 000 000,00 zł - na fundusz ogólnego ryzyka banku;

2. w kwocie 406 523 549,00 zł - na kapitał zapasowy banku;

Pozostałą część zysku w kwocie 717 572 669,00 zł zarząd proponuje pozostawić niepodzieloną." - czytamy w komunikacie.

Powyższy wniosek został przekazany do oceny przez radę nadzorczą banku, podano również. 

>>> Czytaj też: Banki po cichu podnoszą ceny. Wyjątki są, ale nieliczne

Wcześniej bank informował, że zarząd przedłoży akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku za I półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15,5%, a wynik netto mBanku wyniesie co najmniej 250 mln zł, podał bank. Na dywidendę miała zostać przekazana kwota 717,57 mln zł, tj. 17 zł na jedną akcję.

Z zysku za 2013 rok bank przeznaczył na dywidendę 716,98 mln zł, tj. 17 zł na akcję.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.