Użycie tej broni budzi wiele prawnych i humanitarnych kontrowersji. Posłowie w oparciu o raport hiszpańskiego socjalisty Arcadio Diaz Tejera wyrazili zaniepokojenie nadużywaniem śmiercionośnej broni, która często powoduje także ofiary wśród ludności cywilnej. Zdaniem posłów użycie jej, które najczęściej owiane jest tajemnicą, bywa naruszeniem międzynarodowego prawa, praw człowieka i suwerenności państw, w których doszło do ataku. Zgromadzenie wezwało państwa członkowskie oraz te ze statusem obserwatora, do ustanowienia jasnych kryteriów wydawania zezwoleń na stosowanie bezzałogowych dronów. Wszelkie ich użycie i skutki działań powinny podlegać kontroli sądu.

Posłowie wezwali Radę Europy, żeby monitorowała legalność użycia dronów bojowych do ataku na ludzi. Chcą także opracowania zasad, które będą zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym i prawami człowieka.