"Zarząd spółki (...) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie planowanego terminu zakończenia harmonogramu działań jakie spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji spółki do segmentu lista alertów - z dnia 30 czerwca 2015 roku na dzień 24 września 2015 roku" - głosi komunikat.

Uchwała w sprawie scalenia akcji, przewidziana w ramach działań naprawczych, zostanie uwzględniona w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, podano także.

Petrolinvest został wpisany na listę alertów 26 czerwca ub.r., po raz drugi z rzędu. Pierwotnie spółka zakładała, że działania naprawcze zakończą się do 19 grudnia 2014 r.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.