Ten afrykański kraj jest drugim, po Wybrzeżu Kości Słoniowej, największym producentem kakao na świecie. Tamtejszy regulator na rynku kakao, Cocobod, prognozował wstępnie, że w sezonie 2014/2015 produkcja kakao w Ghanie wyniesie okrągły 1 mln ton, jednak później znacząco obciął prognozę, do 750 tys. ton. A i tak wielu traderów uważa nową prognozę za zbyt optymistyczną – International Cocoa Organization szacuje, że w bieżącym sezonie produkcja wyniesie 696 tys. ton. Byłby to spadek o 22% w stosunku do wcześniejszego sezonu.

Zamieszkanie wokół szacunków produkcji kakao w Ghanie zmniejszyło wiarygodność tamtejszego regulatora Cocobod, dotychczas traktowanego jako źródło rzetelnej informacji na temat ilości i jakości kakao w Ghanie. A tymczasem wiele wskazuje na to, że kraj ten nie będzie w stanie nawet dostarczyć całej sprzedanej już w kontraktach forward ilości surowca.


Dostępnego kakao jest więc na rynku mniej niż oczekiwano, co jest sporym problemem dla firm polegających na tym surowcu w swojej działalności operacyjnej (producenci wysokiej jakości czekolady), a także dla traderów. To nerwowo windowało ceny kakao na globalnym rynku – jednak obecnie dotarły one do ważnego poziomu oporu (okolice 3235-3245 USD za tonę), który może przynajmniej krótkoterminowo zatrzymać zwyżkę.

ZŁOTO

Cena złota rośnie na skutek osłabiania się amerykańskiego dolara, jednak wzrostowy potencjał jest ograniczony.

Notowania złota wczoraj delikatnie wzrosły, a dzisiaj kontynuują zwyżkę. Wszystko za sprawą słabszego amerykańskiego dolara. Wartość USD spadła po wczorajszym komunikacie Fed, w którym z rezerwą odnoszono się do perspektywy podwyższania stóp procentowych w bieżącym roku. Ostrożna wypowiedź Janet Yellen sugerowała dużą zachowawczość Fed i zamiar śledzenia uważnie danych makro przed podjęciem decyzji o podwyżce stóp.

Inwestorzy zareagowali na te doniesienia wyprzedażą dolara, co z kolei sprzyjało wzrostom cen złota. Notowania tego surowca mają jednak ograniczone możliwości zwyżki, bowiem na drodze byków stoją dwie ważne bariery techniczne – okolice 1190 USD i 1200 USD za uncję. Poza tym wciąż nie wiadomo, jak rozstrzygnie się kwestia grecka. Kraj ten ma coraz mniej czasu na porozumienie w sprawie zadłużenia, a im bliżej do końca czerwca, tym większe jest prawdopodobieństwo bankructwa Grecji – i tym większa będzie presja na spadek wartości euro. Kłopoty greckie sprzyjają więc wzrostowi wartości dolara, a tym samym, zmniejszają potencjał wzrostowy cen złota.


Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.