Całkowite koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o 4,7 proc. rok do roku w I kw. 2015 r. (wobec wzrostu o 3 proc. kwartał wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 4,7 proc. rok do roku, pozapłacowe również o 4,7 proc. rok do roku.

W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 5,4 proc., w sektorze budownictwa 5,9 proc., zaś w usługach sięgnął 5,2 proc.

>>> Czytaj też: Jak Amazon namieszał na polskim rynku pracy

W strefie euro całkowite koszty zatrudnienia wzrosły w I kw. bieżącego roku o 2,2 proc. rok do roku (po wzroście o 1,2 proc. rok do roku w poprzednim kwartale), podał również unijny urząd statystyczny Eurostat. W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się o 2,5 proc. w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 1,5 proc. rok do roku w IV kw. ubiegłego roku). W I kw. 2015 r. w strefie euro koszty płacowe zwiększyły się o 2,2 proc. rok do roku, a pozapłacowe - o 2,1 proc. rok do roku. W całej UE było to odpowiednio: +2,4 proc. i +2,6 proc., podał też Eurostat.

Najmocniej w Unii w ciągu roku podrożała praca na Łotwie - tu koszty zatrudnienia wzrosły w I kw. o 7,3 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mocno wzrosły też koszty pracy w Rumunii (7,1 proc.), Bułgarii (6,9 proc.), na Litwie (5,9 proc.) oraz w Estonii (5 proc.). Jedynym krajem, w którym zanotowano spadek całkowitych kosztów zatrudnienia był Cypr (-1,8 proc.).