Sprzedaż spółki Gino Rossi (łącznie detaliczna i hurtowa) wyniosła 11,9 mln zł w sierpniu i była o 4% niższa niż rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna Gino Rossi spadła o 6% r/r do 8,0 mln zł, natomiast sprzedaż hurtowa nie zmieniła się r/r i wyniosła  3,9 mln zł w sierpniu.

W okresie styczeń-sierpień sprzedaż spółki Gino Rossi wyniosła 102,8 mln zł i była wyższa o 6% w skali roku. Sprzedaż detaliczna wyniosła 76,4 mln zł i była wyższa o 5% r/r, zaś sprzedaż hurtowa po ośmiu miesiącach tego roku zwiększyła się o 8% r/r do 26,4 mln zł.

Sprzedaż spółki Simple, realizowana wyłącznie w salonach własnych i do salonów franczyzowych, wyniosła 6,7 mln zł, tj. spadła o 5% w porównaniu do wyniku z sierpnia 2014 roku. W okresie styczeń-sierpień sprzedaż zwiększyła się o 11% r/r do 63,1 mln zł.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.