"Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły w okresie ostatnich 8 miesięcy z Telewizją Polską S.A umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 34 185 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych oraz świadczenia usług technicznych, okołoprodukcyjnych oraz wynajmu studiów na rzecz TVP" - czytamy w komunikacie.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. zawarta przez spółkę Profilm sp. z o.o. na realizację kolejnych sezonów serialu "Ojciec Mateusz". Wartość tej umowy wynosi 12 750 tys. zł, podano także.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.