"Przedział cenowy na potrzeby składania przez inwestorów Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych wynosi 7,8-9,2 zł za jedną akcję" – czytamy w komunikacie.

Oferta publiczna Wind Mobile obejmuje łącznie do 1,37 mln akcji, w tym: 750 tys. akcji nowej emisji serii K, z których spółka chce pozyskać szacunkowo ok. 6 mln zł netto oraz do 620 tys. akcji sprzedawanych, będących własnością IIF Ventures B.V., Grzegorza Młynarczyka, H&H Investment i Janusza Homy.

Zgodnie z wstępnymi szacunkami oczekiwane wpływy netto z emisji akcji serii K mogą wynieść ok. 6 mln zł. Pozyskana kwota z emisji akcji oferowanych zostanie wykorzystana na realizację poniżej przedstawionych inwestycji, przedstawionych w kolejności priorytetów:

- rozwój produktów iLumio oraz LiveBank - ok. 3 mln zł.

- rozwój ekspansji zagranicznej - ok. 3 mln zł, podano w prospekcie.

Akcje oferowane zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach: w ramach Transzy Detalicznej (TD) gdzie zaoferowane zostanie 150 tys. akcji serii K; w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) zaoferowane zostanie do 1,22 mln akcji (w tym: 600 tys. akcji serii K oraz do 620 tys. akcji zbywanych).

Według wcześniejszych informacji, składanie deklaracji nabycia odbędzie się od 8 do 9 września. Podanie ceny emisyjnej akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych (w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach) nastąpi najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 10 września. Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane odbędzie się od 10 do 15 września. Planowany termin przydziału to 16 września.

Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ.

Wcześniej KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Wind Mobile w związku z ofertą publiczną akcji serii B, G, H, I i K i przeniesieniem notowań na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect.

Wind Mobile jest notowanym na NewConnect integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów.