"KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Pana Dariusza Daniluka na stanowisko prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska SA" - czytamy w  komunikacie.

Na początku lipca br. rada nadzorcza BOŚ powołała Dariusza Daniluka - dotychczasowego wiceprezesa zarządu i pełniącego obowiązki prezesa zarządu - na stanowisko prezesa zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody KNF. 

Pod koniec maja bank informował, że rada nadzorcza odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi Danilukowi. 

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.