KGHM zaraportował w III kwartale 567 mln zł zysku operacyjnego w stosunku do 953 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wynik o ponad 18 proc. słabszy od konsensusu na poziomie 693 mln zł.

EBITDA spółki spadła w tym czasie do 888 mln zł z 1,11 mld zł, podczas gdy analitycy oczekiwali 906 mln zł.

Przychody KGHM skurczyły się w III kwartale do 3,68 mld zł z 4,12 mld zł. Rynek zakładał, że obroty spółki sięgną 3,83 mld zł.

W III kwartale KGHM Polska Miedź sprzedał 137,8 tys. ton miedzi i 306,7 ton srebra wobec kolejno 138,4 tys. ton i 295,6 ton rok wcześniej. W tym czasie wyprodukował 108,1 tys. ton miedzi w koncentracie i 145,8 tys. ton miedzi elektrolitycznej oraz ponad 300 ton srebra w koncentracie.

Po trzech kwartałach KGHM pokazał 1,68 mld zł zysku netto. Spółka podała, że wpływ na wynik miało między innymi dokonanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w kwocie 194 mln zł (w tym głównie z tytułu utraty wartości akcji Tauronu) w III kwartale, a także wyższy o 72 mln zł poziom podatku dochodowego wynikający głównie z wprowadzonego w 2015 roku podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych.

Spółka osiągnęła także 2,49 mld zł zysku operacyjnego, 3,25 mld zł zysku EBITDA i 11,8 mld zł przychodów.

Spółka poinformowała, że zmniejszenie przychodów w okresie I-III kwartał 2015 r. wynika z: pogorszenia notowań metali, w tym miedzi (-18 proc.), srebra (-20 proc.) i złota (-9 proc.) oraz niższej o 41 mln zł dodatniej korekty przychodów z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających.

Spadek przychodów został ograniczony dzięki: korzystniejszemu o 21 proc. kursowi walutowemu USD/PLN, zwiększeniu wolumenu sprzedaży miedzi (do 415,4 tys. ton z 413,1 tys. ton), srebra (do 869,4 ton z 867,7 ton) i złota oraz zwiększeniu przychodów ze sprzedaży pozostałych wyrobów i usług.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej spadły w tym czasie do 9,2 mld zł z 9,3 mld zł, a koszty rodzajowe obniżyły się do 9,5 mld zł z 9,8 mld zł.

Koszt C1 wyniósł w okresie dziewięciu miesięcy 2015 r. 1,49 USD/funt wobec 1,82 USD/funt przed rokiem, na co wpłynęło głównie osłabienie polskiej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego.

Produkcja miedzi w koncentracie wzrosła po trzech kwartałach 2015 r. do 323 tys. ton, a produkcja miedzi elektrolitycznej do 432 tys. ton. produkcja srebra w koncentracie wyniosła ponad 909 ton.

Poniżej przedstawiamy jednostkowe wyniki KGHM w trzecim kwartale 2015 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł):

3Q2015 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2015 rdr
Przychody 3681,0 3833,6 -4,0% -10,6% -14,9% 11773,0 -0,6%
EBITDA 888,0 906,4 -2,0% -20,1% -33,5% 3252,0 3,9%
EBIT 567,0 693,1 -18,2% -40,5% -50,0% 2490,0 -0,4%
Zysk netto 354,0 430,8 -17,8% -43,7% -57,0% 1675,0 -4,2%
marża EBITDA 24,1% 23,6% 0,49 -2,89 -6,77 27,6% 1,21
marża EBIT 15,4% 18,1% -2,66 -7,75 -10,79 21,2% 0,05
marża netto 9,6% 11,2% -1,59 -5,66 -9,44 14,2% -0,53

Na poziomie skonsolidowanym KGHM odnotował w III kwartale 33 mln zł zysku netto wobec konsensusu 252 mln zł. EBIT wyniósł 512 mln zł, podczas gdy analitycy oczekiwali 640 mln zł. Przychody sięgnęły 4,8 mld zł wobec oczekiwanych 4,86 mld zł.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy wynosi 1,23 mld zł, zysk operacyjny 2,37 mld zł, a przychody 14,86 mld zł.

Poniżej przedstawiamy skonsolidowane wyniki KGHM w trzecim kwartale 2015 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł):

3Q2015 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2015 rdr
Przychody 4800,0 4862,2 -1,3% -7,5% -9,9% 14860,0 1,0%
EBIT 512,0 640,0 -20,0% -52,1% -55,6% 2377,0 -12,4%
Zysk netto 33,0 252,0 -86,9% -95,1% -95,8% 1225,0 -31,1%
marża EBIT 10,7% 13,2% -2,53 -9,96 -10,95 16,0% -2,44
marża netto 0,7% 5,2% -4,48 -12,38 -14,23 8,2% -3,84