Zysk operacyjny wyniósł 6,66 mln zł wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,27 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 45,52 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 8,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 125,27 mln zł w porównaniu z 119,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 15,4 mln zł wobec 63 tys. zł straty rok wcześniej.

Grupa AAT Holding S.A. produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Spółka notowana jest na GPW od października 2015 r.