Ostateczny termin realizacji wszystkich zakresów przedmiotowego zlecenia to 30 września 2016 r., czytamy w komunikacie.

Zlecenie zostało zawarte w ramach umowy ramowej z 20 maja 2013 r. Aktualna, łączna wartość zleceń Mostostalu w ramach tej umowy wynosi 179 mln zł netto.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r.