Zgodnie z nowymi regulacjami, sprzedaż nieruchomości rolnych - należącej do skarbu państwa - zostanie wstrzymana na 5 lat od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Zakaz ten nie obejmie nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 hektara.

Co do zasady nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Wyjątki od tej normy mają dotyczyć nabywania ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, samorządy i Skarb Państwa. W przypadku innych podmiotów sprzedaż ziemi będzie musiała zostać potwierdzona przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Przyjęte zasady obrotu nieruchomościami nie będą dotyczyć nabywania ziemi w wyniku dziedziczenia.

Kupno nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd.

>>> Czytaj też: Powstanie europejska supergiełda? Londyn może połączyć się z Frankfurtem