Zysk operacyjny wyniósł 8,06 mln zł wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,22 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 271 mln zł rok wcześniej.

W 2015 r. spółka miała 13,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 756,4 mln zł w porównaniu z 971,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2015 r. wyniósł 10,25 mln zł wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.