Fitch wskazał, że potwierdzenie ratingu IDR dla Alior Banku wynika z solidnej rentowności oraz większej elastyczność kapitału, a także ograniczonych zmian danych finansowych od czasu ostatniego przeglądu.

"Ocena VR Alior Banku w dużej mierze odzwierciedla jego szybką ekspansję kredytową, relatywnie wysoki apetyt na ryzyko kredytowe, słabą kapitalizację i szybki przyrost kredytów z utratą wartości" - czytamy w komunikacie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 30,2 mld zł na koniec 2014 r.