"Zarząd spółki zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 10 maja 2016 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 25 maja 2016 roku" - czytamy  w komunikacie.

MLP Group odnotował 74,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 54,77 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 6,8 mln zł wobec 3,69 mln zł straty rok wcześniej.

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Specjalizuje się w projektach built-to-suit, pod określone potrzeby najemcy. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.