Kofola 

Kofola Ceskoslovensko (Kofola CS) odnotowała 227,66 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 290,44 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asseco Poland

Asseco Poland odnotowało 365,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 358,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd spółki Asseco Poland podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania radzie nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 3,01 zł na jedną akcję, podało Asseco. >>>>

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi wynosi 5 025 mln zł, podała spółka w raporcie. W całym ub.r. roku przychody grupy wyniosły 7,26 mld zł.

Asseco Poland zdecydowało o podjęciu działań w celu połączenia ze spółką zależną Infovide-Matrix, podało Asseco. >>>>  

PCC Rokita  

PCC Rokita odnotował 84,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 71,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Robyg  

Robyg odnotowała 79,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 44,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rada nadzorcza Robyga zatwierdziła propozycję zarządu dotyczącą rekomendowania walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki za 2015 rok w wysokości 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>> 

Neuca 

Neuca odnotowała 101,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 93,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Neuca prognozuje osiągnięcie 110 mln zł zysku netto (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) w 2016 r., podała spółka. "Prognoza oparta jest na założeniu wzrostu rynku hurtu aptecznego o 1-3% w 2016 r." - czytamy w komunikacie. >>>>  

Zarząd Neuki zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za ub.r. w wysokości 5 zł na akcję, podała spółka.>>>  

Neuca zamierza kontynuować proces przejęć przychodni lekarskich i zakłada, że przeznaczy na ten cel kwotę ok. 30 mln zł w tym roku. Zarząd ocenia, że rozwój nowych linii biznesowych będzie kontrybuował pozytywnie do tegorocznego zysku netto, który spółka prognozuje na poziomie 110 mln zł, poinformowali przedstawiciele zarządu. Neuca zamierza zbudować platformę e-commerce dla aptek, które współpracują ze spółką. >>>> 

Open Finance 

Open Finance odnotował 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 25,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ABC Data 

ABC Data odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ABC Data spodziewa się, że dywidenda za 2015 rok będzie nie mniejsza niż za rok 2014, poinformowała prezes Ilona Weiss.>>>>  

Midas, Cyfrowy Polsat

Midas uważa, że cena w wezwaniu Polkomtela odpowiada wartości godziwej, podała spółka. "Zarząd […] ocenia, że cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" – czytamy w komunikacie. Pod koniec lutego Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas, uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, podał Cyfrowy Polsat. Cena w wezwaniu została określona na 0,81 zł.

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat zdecydowanie wzmacnia segment usług wideo online i rozbudowuje zespół przeznaczony do rozwijania tych usług, podała spółka. "W związku z umacnianiem pozycji Grupy Cyfrowy Polsat na rynku wideo online, aktywnym i regularnym rozwojem największej telewizji internetowej Ipla oraz uruchomieniem nowego serwisu Cyfrowy Polsat GO, Pion Projektów Internetowych Cyfrowego Polsatu został wzmocniony o trzech nowych dyrektorów, a jego struktura podzielona na cztery obszary operacyjne" - czytamy w komunikacie. >>>>  

ES-System  

ES-System odnotował 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Forte 

Fabryki Mebli Forte odnotowały 84,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 75,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Getin Holding  

Getin Holding odnotował 138,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem (tj. z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 173,92 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

BGŻ BNP Paribas 

BGŻ BNP Paribas odnotował 13,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 138,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

BNP BGŻ Paribas oczekuje, że w tym roku poniesie większość z 200 mln zł kosztów integracji z Sygma Bankiem, które są jeszcze zaplanowane do końca 2017 roku. Bank planuje, że połączenie operacyjne nastąpi do końca tego roku, a obecnie jest w trakcie szacowania zarówno kosztów, jak i synergii związanych z tym procesem, poinformowali przedstawiciele zarządu BNP BGŻ Paribas >>>>  

DNB Bank Polska 

DNB Bank Polska zamknął rok 2015 r. zyskiem netto na poziomie 56,4 mln zł wobec 40,7 mln zł w 2014 r., podała instytucja. >>>> 

GTC 

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 190,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 777,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Globe Trade Centre (GTC) ma szerokie możliwości finansowania akwizycji nowych obiektów do swojego portfela i obecnie prowadzi kilka zaawansowanych negocjacji w sprawie inwestycji wartych po 20-30 mln euro, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Erez Boniel.

Radpol 

Radpol odnotował 2,39 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Radpolu postanowił rekomendować walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku netto za 2015 r. na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę na mocy której zarząd postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2015 r. w wysokości 2 392 tys. złotych na podwyższenie kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego" - czytamy w komunikacie. W ub.r. akcjonariusze Radpolu zdecydowali o przeznaczeniu 9 mln zł na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję.

Radpol planuje ok. 4-5,2 mln zł oszczędności z wdrożonych programów oszczędnościowe w tym roku, chce też zredukować wskaźnik długu netto do EBITDA do poziomu znacznie poniżej 3x, poinformowali członkowie zarządu spółki. "W 2016 roku chcemy już skonsumować nasze oszczędności wynikające z pracy w 2015 r. i szacujemy je łącznie na 4,4-5,2 mln zł" - powiedział członek zarządu i dyrektor operacyjny Rafał Trzeciak podczas konferencji prasowej. Szacowane łączne oszczędności to 3,3-3,8 mln zł w kosztach stałych (w tym 2,5 mln zł z tytułu integracji Finpol Rohr) i 1,1-1,4 mln zł w kosztach zmiennych. Wynikają one z wdrożenia programu oszczędności zakupowych i redukcji kosztów łącznych, programu poprawy efektywności kosztowej i redukcji kosztów stałych funkcjonowania grupy.

Kopex

Krzysztof Jędrzejewski - większościowy akcjonariusz Kopeksu - podpisał warunkową umowę przewidującą sprzedaż większościowego pakietu akcji spółki na rzecz spółki celowej TDJ, podał Kopex. >>>>  

Kope, Famur 

Połączenie Famuru i Kopeksu może zaowocować powstaniem "narodowego championa", który podbije rynki światowe, uważają przedstawiciele zarządów obu spółek. Jeśli proces będzie przebiegać zgodnie z oczekiwaniami, jest szansa na przeprowadzenie transakcji w sierpniu, a pierwsze efekty współpracy powinny być widoczne już w momencie formalnego przejęcia przez Famur kontroli nad Kopeksem. >>>> 

LZMO  

Obligacje serii C notowanej na NewConnect spółki LZMO zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 21 marca, podała giełda. "Zarząd Giełdy postanawia:określić dzień 21 marca 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3 tys. obligacji na okaziciela serii C spółki LZMO, o wartości nominalnej 1 tys. zł" - czytamy w komunikacie. 

Serinus 

Serinus odnotował 52,15 mln USD skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 45,76 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Immofinanz  

Immofinanz odnotował 144,44 mln euro straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. r. fin. 2015/2016 (maj 2015-styczeń 2016) wobec 128,79 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CDRL 

CDRL - właściciel marki Cocodrillo - uruchomił wersje sklepu internetowego coccodrillo.eu przeznaczone na rynki Niemiec i Austrii, poinformowała spółka. "E-commerce to dla nas coraz ważniejszy kanał sprzedaży. Polski sklep internetowy notuje bardzo wysokie dynamiki wzrostu i chcemy powtórzyć jego sukces na kolejnych rynkach zagranicznych" - powiedział wiceprezes Tomasz Przybyła, cytowany w komunikacie. W lutym przychody polskiego sklepu internetowego Coccodrillo wyniosły 862 tys. zł i były o 155% wyższe od zanotowanych przed rokiem, podano także.

InPost  

Opcja Allegro Kurier InPost wdrożona wspólnie przez InPost i Allegro zyskuje nawet 20% użytkowników z tygodnia na tydzień, poinformował wiceprezes InPost Sebastian Anioł. Już 16% wszystkich aukcji oferuje formy dostarczenia zamówionych produktów przez InPost. >>>>  

Redan 

Redan odnotował 13,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Sieć dyskontowa TXM textilmarket otworzy w tym roku w sumie ok. 25 sklepów w Polsce i 30 za granicą, zapowiedział wiceprezes Redanu Bogusz Kruszyński. >>>>  

Ulma 

Ulma Construcction Poland odnotowała 5,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dom Development

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 237 mieszkań w ramach II etapu osiedla Premium w Warszawie. Docelowo inwestycja planowana jest na około 1000 mieszkań, poinformowała spółka. "W drugim etapie powstanie 8-piętrowy budynek. Wykonawcą inwestycji jest firma Warbud SA. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań w II etapie to październik 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Pegas Nonwovens

Pegas Nonwovens odnotował 8,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 6,6% r/r, podała spółka. >>>>  

Rada dyrektorów Pegas Nonwovens zamierza rekomendować dywidendę na poziomie 1,25 euro na akcję, poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów Pegas František Řezáč. >>>>  

Ursus 

Ursus podpisał aneks do umowy z Ethiopian Sugar Corporation, obejmujący dostawę 27 ciągników, 54 przyczep do transportu trzciny cukrowej oraz części zamiennych, o łącznej wartości 5,021 mln USD, poinformowała spółka. >>>> 

Pelion 

Zarząd Pelionu zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 r. i przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd Pelion S.A. informuje, że w dniu 16 marca 2016 r. podjął uchwałę o rekomendacji walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego w roku 2015 zysku w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. W kwietniu ub.r. akcjonariusze Pelionu zdecydowali o przeznaczeniu 22,29 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 2 zł na akcję.

LPP

Piotr Dyka złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu LPP, poinformowała spółka.>>>>  

Miraculum 

Miraculum dokonało wcześniejszego wykupu 2 tys. obligacji serii Z5 o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł, podała spółka. "Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę kwoty 1 039,72 zł za każdą z obligacji, tj. łącznie 2 079 440 zł" - czytamy w komunikacie. 

Torpol 

Rada nadzorcza Torpolu powołała Grzegorza Grabowskiego na stanowisko prezesa z dniem 23 marca, podała spółka. >>>>   

M.W. Trade 

M.W. Trade przeprowadziło w trybie prywatnym emisję 30 000 dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2016 o łącznej wartości 30 mln zł, podała spółka. " Cenę emisyjną jednej obligacji, równą jej wartości nominalnej, określono na 1 000 zł. Obligacje oprocentowane zostały według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M oraz marży. Okres odsetkowy dla obligacji wynosi 3 miesiące. Wykup obligacji nastąpi w okresie 24 miesięcy od dnia ich emisji, czyli 17 marca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Pani Teresa Medica 

Spółka Pani Teresa Medica złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) począwszy od 22 marca br., podała spółka. >>>>