Najniższe koszty odnotowano w Bułgarii (4,1 euro), Rumunii (5 euro) i na Łotwie (7,1 euro), a najwyższe - w Danii (41,3 euro), Belgii (39,1 euro) i w Szwecji (37,4 euro), podano w komunikacie.

Godzinowe koszty zatrudnienia w przemyśle wyniosły w Polsce 8,6 euro, w budownictwie - 7,5 euro, a w usługach - 8,5 euro. Średnia unijna wynosiła odpowiednio: 25,9 euro, 22,4 euro i 24,9 euro.

Liczone w złotych, średnie koszty 1 godziny pracy w Polsce wynosiły w ub.r. 35,3 zł, przy czym w przemyśle było to 35,8 zł, w budownictwie - 31,5 zł, a w usługach - 35,4 zł, podał także Eurostat. 

>>> Polecamy: Nieopłacalne inwestycje emerytalne, czyli dlaczego Polacy nie chcą IKE