Koszty działalności operacyjnej wyniosły 10,06 mln zł wobec 12,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145 tys. zł w 2015 r. wobec 10 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 13,94 mln zł wobec 223,29 mln zł straty rok wcześniej.

Wcześniej GPW zawiesiła notowania akcjami Petrolinvestu na okres od 22 marca do 8 kwietnia włącznie, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Komisja tłumaczyła, że powodem był brak publikacji raportu za ostatni kwartał 2015 r.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)