″Zarząd i przedstawiciele związków zawodowych doszli dziś do porozumienia w sprawie zasad przyrostu wynagrodzeń oraz nowej tabeli stawek płac zasadniczych na rok 2016. Miesięczna pensja zasadnicza wzrośnie w tym roku średnio o ok. 77 zł ( z wyrównaniem za poprzednie miesiące)″ - czytamy w komunikacie.

Uzgodniono także nowe zasady corocznych negocjacji płacowych. Jeśli do końca lutego danego roku strony układu nie osiągną porozumienia w zakresie podwyżek, to wówczas stawki płac zasadniczych wzrosną o wskaźnik obliczony jako 0,8 wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez nagród z zysku, w IV kwartale roku ubiegłego ogłoszonego przez prezesa GUS w stosunku analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego.

W negocjacjach ustalono również, że jeśli w tym roku nie zostanie znowelizowana ustawa o podatku od niektórych kopalin, to zarząd i związki rozpoczną negocjacje w sprawie zmian załącznika regulującego wysokość nagrody z zysku dla pracowników KGHM.

″Strony zdecydowały także o dopisaniu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy punktu mówiącego o obowiązku przekazywania przez zarząd corocznego raportu płacowego za minione 5 lat. Takie raporty były do tej pory przekazywane, jednak nie regulował tej kwestii ZUZP″ - czytamy dalej.

W porozumieniu znalazł się również zapis mówiący o tym, że przeszeregowania pracowników w 2015 r. odbywać się będą w ramach zatwierdzonych dla oddziałów na ten rok limitów środków na wynagrodzenia.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

>>> Czytaj też: Hekatomba w branży? Największy na świecie producent węgla złożył wniosek o upadłość