Bank BPH 

Moody's Investors Service podtrzymał długo- i krótko- terminowy rating depozytowy Banku BPH na poziomie Ba2/Not-Prime i jednocześnie obniżył ich perspektywę do negatywnej ze stabilnej, podała agencja.>>>> 

Kernel Holding 

Kernel Holding wypłaci 0,25 USD na akcję dywidendy w dniu 29 kwietnia, podała spółka.>>>>  

Mediatel 

Mediatel opublikuje jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 rok nie później niż w dniu 30 kwietnia, podała spółka. "Powodem zaistniałego opóźnienia w publikacji ww. raportów okresowych są trwające postępowania restrukturyzacyjne Hawe, będącą spółką dominującą wobec emitenta i Hawe Telekom będącą spółką zależną od emitenta oraz konieczność aktywnego uczestnictwa w ww. procesach przez zarząd oraz księgowość emitenta i Hawe Telekom polegająca w szczególności na wykonywaniu zarządzeń wydanych przez zarządców ustanowionych w otwartych postępowaniach sanacyjnych Hawe oraz Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie. 

Hawe 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zawiesił postępowanie z wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o ustanowieniu zarządy do wykonywania praw z udziału w Hawe do czasu zakończenia postępowania sanacyjnego, podała spółka.>>>>  

Velto Cars 

Akcjonariusze Velto Cars zdecydowali o warunkowej emisji do 200 mln akcji serii F bez prawa poboru z ceną emisyjną 0,35 zł, wynika z uchwał walnego.>>>>  

Rada nadzorcza Velto Cars powołała na prezesa Artura Drzymałę, który zastąpi Krzysztofa Szczupaka, powołanego z kolei do RN spółki, podano w odrębnych komunikatach.>>>>  

Macro Games 

Macro Games uzgodnił warunki współpracy z Microsoft i planuje podpisanie listu intencyjnego, podała spółka.>>>>  

Ferro 

Palmyra - wehikuł inwestycyjny Funduszu IK VII, zarządzanego przez IK Investment Partners (IK) - podniosła oferowaną cenę w wezwaniu na akcje Ferro do 11,30 zł za akcję z 10,5 zł wcześniej, podano w komunikacie. Okres przyjmowania zapisów kończy się 20 kwietnia.>>>>  

Ovostar Union 

Ovostar Union odnotował 30,95 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 25,34 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Ovostar Union podtrzymuje, że spodziewa się wzrostu produkcji jak do 1,45 mld sztuk w 2016, podała spółka.>>>> 

Elzab  

Akcjonariusze Elzabu zdecydują o wypłacie dywidendy za 2015 r. w kwocie 7,78 mln zł, co da 0,52 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 30 czerwca.>>>>  

Ronson   

Ronson sprzedał dwie trzecie mieszkań ze 107 mieszkań dostępnych w drugim etapie inwestycji Panoramika w Szczecinie, podała spółka. Zakończenie budowy projektu planowane jest już na lipiec tego roku, podano także. "Panoramika to bardzo dobry wybór dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas w otoczeniu natury i jednocześnie potrzebują sprawnej komunikacji z centrum miasta" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowsk, cytowany w komunikacie. 

X-Trade Brokers Dom Maklerski  

Oferta publiczna nie więcej niż 16,433 mln akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski, stanowiących nie więcej niż 14% kapitału i sprzedawanych przez XXZW Investment Group rozpoczęła się w dziś publikacją prospektu.>>>>  

Cena maksymalna w ofercie akcji X-Trade Brokers Domu Maklerskiego została ustalona na 13 zł za walor, podano w aneksie prospektu emisyjnego.>>>> 

Idea Bank 

W wyniku integracji Idea Leasing z Getin Leasing powstanie rynkowy lider o rocznej sprzedaży przekraczającej 6 mld zł i 15-proc. udziale w rynku w ujęciu wartościowym oraz 20-proc. według liczby umów, poinformował prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak. W skali 3 lat - kiedy ma zakończyć się ostatni etap przejęcia Getin Leasing - Idea Bank liczy na 40-80 mln zł efektów synergii kosztowych. Połączony podmiot będzie działać pod marką Idea Leasing.>>>>  

JR Holding 

JR Holding powoła celową spółkę komandytową, w której będzie miała 20% udziału w podziale zysku. Spółka będzie realizowała projekt deweloperski w Słomnikach koło Krakowa o wartości ok. 100 mln zł, poinformowała spółka.>>>> 

Stock Polska 

Przychody ze sprzedaży Stock Polska wzrosły o 71% r/r w I kw. 2016 r., a wartość rynkowa udziałów łącznie off-trade na koniec lutego wyniosła 27,2% (wobec 27% na koniec grudnia), podała spółka w komunikacie.

Miraculum 

Miraculum osiągnęło przychody w wysokości 8,49 mln zł w okresie styczeń-marzec 2016 r., tj. o 17% więcej niż rok wcześniej. Marża wyniosła 3,57 mln zł, tj. o 20% więcej niż w ub.r., poinformowała spółka.>>>> 

Inpro 

Grupa Inpro podpisała 124 umowy przedwstępne netto w I kw br., czyli o 26,5% więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka. "Grupa kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczbę podpisanych umów przedwstępnych) na poziomie 124 umów netto, osiągając tym samym 26,5% wzrost w stosunku do I kw. 2015 roku. Od stycznia br. Grupa narastająco wydała klientom 110 mieszkań i domów o prawie 45% więcej, niż w I kwartale 2015 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Inpro planuje wprowadzić do oferty blisko 750 nowych mieszkań i domów oraz utrzymać sprzedaż na wysokim poziomie, podano także.

Fortuna Entertainment Group 

Fortuna Entertainment Group odnotowała 19,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 15,98 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Fortuna Entertainment Group planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 11-13 mln euro w 2016 r. wobec 8,8 mln euro w 2015 r., podała spółka.>>>> 

Zarząd Fortuna Entertainment Group będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy w 2016 i 2017 r. Polityka dywidendowa ma być ogłoszona po 2017 r., podała spółka.>>>> 

Fortuna Entertainment Group prognozuje, że w 2016 r. osiągnie całkowitą wartość zakładów w wysokości 1 010 mln euro wobec 847,7 mln euro rok wcześnie, a jej EBITDA spadnie o 10-15% r/r, podała spółka.>>>> 

Pfleiderer Grajewo 

Siedziba główna Pfleiderer została utworzona w Millenium Tower IV we Wrocławiu, poinformowała spółka. Obecnie w nowym biurze pracuje ponad 30 osób z Polski i Niemiec, ale już wkrótce zatrudnienie wzrośnie, podano także.>>>> 

PZU 

PZU Zdrowie obecnie pracuje na aktualizacją strategii i podtrzymuje, że celem spółki jest zwiększenie przychodów do 1 mld zł w 2020 r. wobec 360 mln zł planowanych na 2016 rok oraz nakłady na zakup kolejnych przychodni wysokości 450 mln zł w perspektywie 2020 r. PZU Zdrowie wprowadza na rynek pakiet polis od najcięższych chorób cywilizacyjnych i oczekuje, że w tym roku wolumeny sprzedażowe sięgną 15 tysięcy, poinformowali przedstawiciele zarządu PZU Zdrowie.>>>>   

Inpro 

Zarząd Inpro zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 12,01 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Echo Investment 

Echo Investment uzyskała pozwolenie na rozpoczęcie rozbudowy Galaxy - największego centrum handlowo-rozrywkowego w regionie zachodniopomorskim, podała spółka.>>>> 

Mostostal Zabrze 

Mostostal Zabrze zdecydował o dokonaniu odpisu w wysokości ok. 13 mln zł na należności z kontraktu w RPA z DBT Technologies, który przełoży się na skorygowanie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto za rok 2015, podała spółka.>>>> 

Alior Bank 

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów, tj. dziś, złożono zapisy na obligacje Alior Banku w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych obligacji, podała instytucja. W związku z tym okres przyjmowania zapisów na obligacje zostaje skrócony, zaś termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 28 kwietnia, zostaje przesunięty na 15 kwietnia 2016 r.>>>> 

Wielton 

Wielton odnotował ponad 38-proc. wzrost liczby rejestracji nowych przyczep i naczep w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. wobec wzrostu całego rynku o 37,1%, podała spółka. Producent sprzedał w tym roku 924 nowe naczepy i przyczepy.>>>>

Best  

W związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na obligacje serii L3 spółki Best, termin przydziału tych obligacji został przesunięty na 15 kwietnia z 26 kwietnia 2016 r., podał Best>>>>  

Projprzem 

Projprzem złożył w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy pozew przeciwko Grupie Kapitałowej Immobile o ustalenie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji posiadanych przez tego akcjonariusza w związku z działaniem w porozumieniu z innymi akcjonariuszami spółki, podał Projprzem.>>>>