NBP: Konsumenci oczekują inflacji na poziomie 0,2% w najbliższych 12 miesiącachWarszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,2%, według konsumentów ankietowanych przez GUS w I połowie kwietnia br. (wobec 0,21% oczekiwanych przed miesiącem), podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Wyniki kwantyfikacji danych uzyskanych z sondażu przeprowadzonego przez GUS w I połowie kwietnia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach nadal jest bliski zera (0,2%, 0,21% miesiąc wcześniej)" - czytamy w komunikacie banku centralnego.

W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego. W kwietniu wartość ta była ujemna i wynosiła -0,8%.

"W takim przypadku interpretacja wyników ankiety jest utrudniona, ponieważ – zgodnie z konstrukcją pytania ankietowego – respondenci oczekujący wzrostu cen określają, czy będzie on szybszy, podobny czy słabszy niż wzrost cen obserwowany obecnie. Dlatego też w kwietniu w procedurze kwantyfikacyjnej, w miejsce ujemnej stopy inflacji dostępnej w momencie przeprowadzania ankiety, w charakterze miary postrzeganej inflacji bieżącej wykorzystano ostatnią dodatnią wartość inflacji bieżącej CPI (tj. wartość z sierpnia 2014 r., równą 0,3%). Techniczny charakter powyższego założenia sprawia, że obecnie szacunek zobiektywizowanej miary oczekiwań inflacyjnych odznacza się większą niepewnością, a wyniki kwantyfikacji należy traktować jako przybliżone" - tłumaczy NBP.

Wskaźnik oczekiwań, czyli różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały, wyniósł -35 pkt proc. (wobec -36 pkt proc. miesiąc wcześniej). Od połowy stycznia 2016 r. obserwowaliśmy tendencję wzrostową tego wskaźnika, lecz została ona wyhamowana, podano także.

(ISBnews)