"PKO Bank Polski stara się, aby jego zysk był najlepszy z możliwych do osiągnięcia. W 2016 roku - jeżeli nie będzie żadnych rzeczy, o których nie śniło nam się - to również zakończymy 2016 jako rok, w którym PKO BP będzie miał zysk największy ze wszystkich banków w Polsce" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej.

Wynik 2016 roku obarczony będzie stałym miesięcznym kosztem podatku, w związku z tym presja będzie ciążyła nad wszystkimi bankami, dodał.

W 2015 r. bank miał 2 610 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 254 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 2 571,14 mln zł wobec 3 079,47 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)