"Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto Grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki). Wynik z działalności operacyjnej został pomniejszony w analizowanym okresie 3 miesięcy 2016 roku o ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 2,5 mln zł. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 1,1 mln zł, wobec dodatniego salda z tytułu różnic kursowych za okres 3 miesięcy 2015 roku w wysokości 3,6 mln zł" - czytamy w raporcie

Strata operacyjna wyniosła 3,98 mln zł wobec 7,83 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,7 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 185,79 mln zł rok wcześniej. 

"Istotnym czynnikiem wpływającym na niższą sprzedaż były opóźnienia w dostawach towarów z zakładów produkcyjnych do klientów wynikające z problemów wdrażania systemu ERP - Microsoft Dynamics AX" - czytamy dalej. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 8,48 mln zł wobec 12,28 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)