Zysk operacyjny wyniósł 37,56 mln zł wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 641,95 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 511,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 18,76 mln zł wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r.

(ISBnews)