Zysk operacyjny wyniósł 6,38 mln zł wobec 9,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 481,07 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 433,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 6,05 mln zł wobec 5,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. porządkowo-czystościowych, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)