"Aktualnie rząd popiera 32 proc. Polaków, a nieco więcej (35 proc.) uważa się za przeciwników gabinetu Beaty Szydło. Co trzeci badany wyraża stosunek obojętny lub nieokreślony (33 proc.). Choć w kwietniu wzrosła przewaga zwolenników nad oponentami, to obecnie rząd ma nieznacznie więcej przeciwników" - napisano w raporcie.

Badanie wskazuje, że zadowolenie z faktu, że rządem kieruje Beata Szydło w maju spadło.

"(...) 38 proc. respondentów jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Beata Szydło (spadek o 6 punktów procentowych), a 44 proc. Polaków nie popiera obecnej premier (wzrost o 5 punktów procentowych). Rozkład opinii z kwietnia odwrócił się i obecnie więcej jest osób niezadowolonych niż zadowolonych" - napisano.

W maju gorzej oceniona została także działalność rządu.

"Po wzroście pozytywnych ocen dotychczasowych wyników działalności rządu, obecnie proporcje odwróciły się, tak jak w przypadku poprzedniego pytania. Udział osób, które dobrze oceniają wyniki działania rządu spadł o 6 punktów procentowych (do 40 proc.), a osób źle oceniających – wzrósł o 8 punktów procentowych (do 44 proc.)" - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 maja 2016 roku na liczącej 1100 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)