"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostarczenie oraz oddanie do użytku koparek wielonaczyniowych typu SRs 2000 oraz SRs 200 przez konsorcjum Famur – Balgarska Energetika w ramach projektu dofinansowanego maksymalnie w 50% przez Kozloduy International Decommissioning Support Fund zarządzany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju" – czytamy w komunikacie.

Łączna wartość umowy wynosi 25 848 663 euro czyli 114 155 450,41 zł w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy.

"Dostawa przedmiotu umowy ma nastąpić w terminie nie późniejszym niż 156 tygodni od dnia wejścia w życie umowy" – podano także.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)