Zysk operacyjny wyniósł 0,77 mln euro wobec 1,69 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,81 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 3,92 mln euro rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA w I kw. 2016 r. wyniosła 0,6 mln euro wobec 0,7 mln euro zysku rok wcześniej.

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)