Według Krajowego Rejestru Długów (KRD) łączne zadłużenie firm z branży noclegowej odnotowane w rejestrze przekroczyło 76 mln zł i w ciągu ub. roku wzrosło o 141 procent.

Połowa dłużników, którzy nie spłacili należności, to właściciele hoteli. Mają do oddania prawie 54 mln zł, a średnia wysokość długu wynosi prawie 64 tys. zł. W ciągu jednego roku liczba dłużników z branży noclegowej zgłoszonych do KRD zwiększyła się o blisko połowę. Jeśli w 2015 roku było ich 1091, to obecnie jest ich już 1576. Mają w sumie ponad 6 tys. niespłaconych zobowiązań.

Czytaj więcej w "Rzeczpospolitej"