Ostatni raz odczyt wskaźnika poniżej poziomu 100 pkt. miał miejsce w lipcu 2013 r., kiedy wyniósł 99,9 pkt.

Poziom 100,00 pkt. oznacza długoterminową średnią wskaźnika.

Jak informuje OECD na stronie internetowej, rosnący CLI o wartości powyżej 100 pkt. oznacza ekspansję gospodarki, spadające CLI powyżej poziomu 100 pkt. oznacza spadek koniunktury, CLI w trendzie spadkowym i poniżej 100 pkt. oznacza spowolnienie, zaś rosnące CLI będące poniżej poziomu 100 pkt. oznacza ożywienie (odbudowę) gospodarcze. CLI wyprzedza cykle biznesowe, zamiarem OECD jest, by przesunięcie wynosiło 6-9 miesięcy.

Poniżej wskaźnik CLI (amplitude adjusted) oraz jego dynamika rdr i mdm w proc. dla Polski.

CLI mdm rdr
05/2015 100,69 0,08 0,61
06/2015 100,73 0,04 0,62
07/2015 100,75 0,02 0,58
08/2015 100,77 0,02 0,53
09/2015 100,80 0,03 0,49
10/2015 100,85 0,04 0,50
11/2015 100,86 0,01 0,52
12/2015 100,79 -0,06 0,48
01/2016 100,65 -0,14 0,34
02/2016 100,43 -0,22 0,07
03/2016 100,16 -0,27 -0,32
04/2016 99,90 -0,26 -0,70

Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak, jak zastrzega OECD, nie do prognoz kwantytatywnych.

OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski brane pod uwagę są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS: koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz dynamika produkcji węgla. (PAP)