cena średnia zmiana 10.06 06.05 ON 4,23 zł + 23 gr PB95 4,51 zł + 15 gr LPG 1,59 zł - 2 gr

(PAP)