W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 100 zł. We wtorek kurs wynosił 94 zł.

„Otoczenie biznesowe Elektrobudowy nie jest łatwe. Na rynku brakuje nowych dużych kontraktów. Ryzyka, na które wskazywaliśmy w poprzednim raporcie materializują się. Podczas realizacji swojego portfela zleceń Elektrobudowa regularnie napotyka przeszkody, co ma związek z, naszym zdaniem, nie bardzo konserwatywną polityką rachunkowości w spółce. Spodziewamy się zmniejszenia skali działalności spółki. Nad spółką w dalszym ciągu wisi szereg ryzyk" – czytamy w raporcie.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest brak inwestora strategicznego w spółce. Udział OFE w Elektrobudowie to około 78%, podano również.

(ISBnews)