W alternatywnym systemie obrotu na Catalyst znajdzie się 8 853 obligacji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podano w uchwale zarządu GPW.

Fast Finance działa na rynku wierzytelności, specjalizując się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków. Spółka jest notowana na giełdzie od 2008 roku - najpierw na NewConnect, a od 2010 roku na rynku głównym.

(ISBnews)