Przebywa tam już 23 przyjętych wcześniej uchodźców. W sumie w ciągu dwóch lat Łotwa zamierza przyjąć do 776 uchodźców.

Także Estonia przyjęła kolejne dwie rodziny uchodźców z Syrii, w sumie osiem osób. Według estońskiego MSW uchodźcy ci zostali przesiedleni z Grecji.

Estonia zobowiązała się do przyjęcia 550 uchodźców; dotychczas przyjęła ich 27.

Zgodnie z porozumieniem UE z Turcją od 4 kwietnia uchodźcy, którzy po 20 marca wjechali nielegalnie do Grecji, mają być przetransportowani z powrotem do Turcji, jeśli nie złożyli wniosku o azyl lub jeśli ich wniosek został odrzucony. Za każdego Syryjczyka wydalonego z UE ma przybywać legalnie do UE inny Syryjczyk. To rozwiązanie ma być tymczasowe, a jego celem jest zniechęcenie uchodźców do nielegalnej przeprawy do Grecji oraz zniszczenie "modelu biznesowego" przemytników ludzi.(PAP)