"Zarząd spółki podjął decyzję o podtrzymaniu decyzji […] w odniesieniu do zysku netto za rok 2015. W związku z tym będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe za 2015 przeznaczenie skonsolidowanego zysku netto na rok 2015 na podniesienia kapitałów rezerwowych z zamiarem finansowania inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja wynika w szczególności z faktu, że zysk netto osiągnięty w 2015 roku był niższy niż w latach ubiegłych. Innym powodem decyzji zarządu jest fakt, że od odwołania SPO spółka nie uzyskała znacznych zewnętrznych źródeł finansowania. Co więcej, spółka ocenia, że spadkowa tendencja gospodarki w Chinach i na rynkach zagranicznych uzasadnia wyżej wymienioną decyzję, podkreślono w informacji.

"Jednocześnie spółka informuje, że polityka dywidendowa będzie podlegać okresowym przeglądom i wypłata wszelkich przyszłych dywidend zostanie dokonana według uznania zarządu i walnego zgromadzenia po uwzględnieniu zysku, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej, inwestycji kapitałowych i innych czynników" - czytamy dalej.

Peixin Group jest producentem maszyn do produkcji artykułów higienicznych codziennego użytku. Sprzedaje swoje produkty pod marką "Peixin". Dzielą się one na cztery główne kategorie: maszyny do produkcji pieluch, maszyny do produkcji podpasek, maszyny do produkcji chusteczek higienicznych i inne maszyny. Zakład produkcyjny Peixin znajduje się w Quanzhou, w prowincji Fujian w Chinach. Peixin zadebiutował na warszawskiej giełdzie w październiku 2013 r.

(ISBnews)