Trzy pierwsze pozycje w czwartym dorocznym rankingu Natixis Global Asset Management's zajęły kolejno Norwegia, Szwajcaria oraz Islandia.

Indeks mierzący sytuację emerytów w poszczególnych krajach składa się z czterech części mierzących: stan finansów emerytalnych, jakość życia, status majątkowy oraz jakość służby zdrowia.

Najbardziej przyjazne dla emerytów państwa osiągnęły wartość indeksu na poziomie ponad 77 proc. Poza trzema wymienionymi powyżej krajami są to Nowa Zelandia, Szwecja, Australia, Niemcy, Holandia, Austria oraz Kanada.

Wśród najmniej troszczących się o los seniorów przebadanych państw znalazły się kolejno: Indie (zaledwie 12 proc.), Grecja, Brazylia, Rosja, Turcja, Chiny, Hiszpania, Cypr, Meksyk i Portugalia.

Dostrzegamy więc kilka prawidłowości. Wśród państw z najlepiej rozwiniętymi systemami wsparcia emerytów dominują kraje Skandynawskie, anglosaskie oraz bogate europejskie nacje. Na drugim krańcu zestawienia znalazły się z kolei przede wszystkim kraje rozwijające się oraz latynoskie i państwa z Europy Południowej.

Norwegia swoją pozycję lidera zawdzięcza w dużej mierze temu, że dołączyła do 10 państw z najlepszymi obowiązkowymi programami oszczędnościowymi dla pracowników. Kraj ten wymaga od pracodawców odprowadzania 2 proc. rocznych dochodów zatrudnionych na specjalne emerytalne subkonto. To jednak niewiele w porównaniu do Australii, w której na ten cel przeznacza się aż 9,5 proc. całkowitych wynagrodzeń.

Wśród państw oferujących najlepszą opiekę zdrowotną dla seniorów znalazły się Luksemburg, Holandia oraz Norwegia.

Duże znaczenie dla kształtu przyszłych edycji rankingu będą miały stopy procentowe. Niskie są korzystne dla kredytobiorców, jednak nie służą już tak bardzo osobom żyjącym na emeryturze ze stałego dochodu. W związku z tym swoją pozycję może stracić Norwegia, która prowadzi politykę niskich stóp, które mogą być dalej cięte.