„W kwestii dywidendy podtrzymujemy cel wypłacania co najmniej 60% zysku skorygowanego o udziały w zyskach jednostkach stowarzyszonych" – powiedział Dziekoński podczas konferencji.

Pod koniec kwietnia Dziekoński wskazywał, że polityka dywidendowa to jeden z punktów przeglądu strategii przez nowy zarząd. W maju podano, że intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Nowa polityka dywidendowa ma zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Poprzedni zarząd wskazywał, że Giełda może wypłacać nawet do 100% zysku w formie dywidendy, jeśli nie będzie potrzebowała środków na inwestycje.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)