Zysk operacyjny wyniósł 19,95 mln zł wobec 33,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,73 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 200,24 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 48,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 434,15 mln zł w porównaniu z 415,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 39,1 mln zł wobec 42,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.

(ISBnews)