"Na drugą połowę roku patrzymy z optymizmem. Nasze dwie oferty - 289 mln zł netto w przetargu Enei w Kozienicach i ok. 660 mln zł netto (150 mln euro) na budowę elektrowni w Wilnie - okazały się najkorzystniejsze. Po zakończeniu procedury przetargowej, obie umowy powinny zasilić nasz backlog w drugiej połowie br. Dodatkowo większość założonego na ten rok przerobu kontraktu w Jaworznie przypada na III i IV kwartał. Tylko na tej podstawie można oczekiwać, iż drugie półrocze br. będzie lepsze od pierwszego. Ponadto, w drugim kwartale 2016 r. kontynuowaliśmy projekt reorganizacji wewnętrznej, zarówno Rafako jak i całej Grupy Kapitałowej. Pierwsze efekty powinny być widoczne jeszcze w tym roku" - powiedziała Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

W jej ocenie, wyniki po I półroczu były niższe od oczekiwań spółki. Oprócz wciąż trwającego spowolnienia projektów na krajowym rynku, doszło do nieudanego puczu w Turcji, która jest dla Rafako jednym z najważniejszych i najbardziej obiecujących rynków zagranicznych.

"Sytuacja polityczna w tym kraju nie pozostała bez wpływu na życie gospodarcze. Dodatkowo, harmonogram prac na kontrakcie Jaworzno ułożył się w taki sposób, że większość kamieni milowych na projekcie przypadnie w 2016 r. na ostatnie sześć jego miesięcy" - dodała prezes.

Wartość portfela zamówień Grupy na 30 czerwca 2016 r. wynosiła blisko 4,1 mld zł, przy czym największą część stanowił projekt Jaworzno - 3,43 mld zł, z czego 0,47 mld zł pozostaje do realizacji wprost przez jednostkę dominującą, a 2,96 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno.

Grupa Rafako wypracowała w I półroczu 2016 r. 740,564 mln zł przychodów ze sprzedaży (+6,5% r/r). Przychody wzrosły głównie w wyniku większej niż przed rokiem sprzedaży na projekcie Jaworzno 910 MW.

EBIT i EBITDA osiągnęły w I półroczu 2016 r. wartości odpowiednio: 10,652 mln zł (-29,7% r/r) i 17,798 mln zł (-17,2% r/r). Zysk netto Grupy za I półrocze 2016 r. wyniósł 7,159 mln zł (-49% r/r).

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)