"BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 9 września 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25 885 obligacji na okaziciela spółki serii 1218 o łącznej wartości nominalnej 25 885 000 euro jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. euro oraz 9 700 obligacji na okaziciela serii 0119 o łącznej wartości nominalnej 9 700 000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 tys.zł" - czytamy w komunikacie.

Dzień ostatniego notowania został określony na 28 listopada 2018 r dla serii 1218 oraz 15 stycznia 2019 r., dla serii 0119, podano także.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF). W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro.

(ISBnews)