"Zarząd zamierza rekomendować w latach 2016-2018 walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Grupy Elektrobudowy. Rekomendacje zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą uwzględniać aktualną oraz przewidywaną sytuację finansową spółki, bieżące potrzeby inwestycyjne oraz programy rozwojowe" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu br. akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu 18,99 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4 zł na akcję.

Elektrobudowa odnotowała 50,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 47,16 mln zł wobec 29,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz udownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2015 r. jej przychody wyniosły 1,24 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)