++2016-09-22

//INDEKSY2 Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana == InvestorMS 4200,46 4209,51 0,62 mWIG40 4062,71 4104,77 1,49 sWIG80 14235,25 14294,31 0,37 WIG 47854,67 48154,88 1,11 WIG20 1762,09 1776,22 1,01 WIG30 2038,42 2049,50 0,99 WIGdiv 976,67 977,50 1,07 WIG20lev 434,51 441,47 2,02 WIG20short 4428,29 4392,63 -1,00 WIG20TR 2961,65 2983,29 1,13 WIG30TR 3373,87 3397,51 1,10 WIG-BANKI 6155,26 6249,49 1,87 WIG-BUDOW 2844,19 2857,01 0,27 WIG-CHEMIA 13548,67 13608,36 1,16 WIG-DEWEL 1704,00 1713,69 1,25 WIG-ENERG 2449,81 2405,99 -4,44 WIG-INFO 2038,87 2041,24 0,62 WIG-MEDIA 4604,74 4663,12 3,35 WIG-PALIWA 4630,77 4634,48 0,31 WIG-Poland 48634,29 48921,62 1,10 WIG-SPOZYW 3883,83 3929,85 1,67 WIG-TELKOM 777,62 786,94 2,76 WIG-Ukrain 508,23 519,86 2,01 RESPECT 2267,01 2270,84 0,82 NCIndex 295,99 294,40 0,62 NCIndex30 0,00 0,00 0,00

- zmiana do dnia poprzedniego