Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2016-09-26 4819,25 -0,3% 4,7% 2,4% -4,4%
Miedź 3M USD/t 2016-09-26 4841,00 -0,3% 4,9% 2,9% -3,6%
Ołów spot USD/t 2016-09-26 1937,00 1,5% 3,8% 7,8% 17,1%
Ołów 3M USD/t 2016-09-26 1947,50 1,5% 3,9% 8,6% 17,0%
Aluminium spot USD/t 2016-09-26 1647,50 1,1% 1,2% 9,8% 5,8%
Aluminium 3M USD/t 2016-09-26 1661,00 1,5% 1,1% 10,2% 6,0%
Cyna spot USD/t 2016-09-26 19805,00 0,6% 4,8% 35,7% 29,5%
Cyna 3M USD/t 2016-09-26 19725,00 0,4% 4,4% 35,5% 30,6%
Nikiel spot USD/t 2016-09-26 10485,00 -1,2% 7,5% 19,4% 5,7%
Nikiel 3M USD/t 2016-09-26 10530,00 -1,2% 7,3% 19,4% 5,8%
Cynk spot USD/t 2016-09-26 2280,00 0,6% -1,7% 43,1% 41,1%
Cynk 3M USD/t 2016-09-26 2289,00 0,6% -1,1% 42,3% 40,3%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2016-09-26 206,40 0,0% 61,5% 163,9% 153,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2016-09-26 546,00 -3,9% -4,9% 13,5% -4,2%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2016-09-26 500,00 -4,2% -5,3% 51,5% 19,3%
Paliwo lotnicze USD/t 2016-09-26 447,50 0,9% -3,4% 29,3% -6,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2016-09-26 416,75 0,1% -3,9% 33,8% -8,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2016-09-26 251,75 1,9% -2,8% 95,2% 21,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2016-09-26 244,25 2,1% 0,9% 94,6% 17,7%

(PAP)