"Oczekujemy, że deflacja cen konsumpcyjnych zakończy się pod koniec 2016 r. Będzie to efektem przede wszystkim dalszego zmniejszenia skali spadku cen energii oraz wzrostu inflacji bazowej" - czytamy w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego.  

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 r. pozostały na poziomie notowanym w sierpniu 2016 r. W porównaniu z wrześniem 2015 r. były zaś niższe o 0,5%. Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

"Głównymi czynnikami, które miały wpływ na zmianę cen we wrześniu 2016 r. (w relacji do sierpnia), był wzrost cen transportu (o 1,1%) oraz odzieży i obuwia (o 0,9%), a także spadek cen w rekreacji i kulturze (o 1,4%), cen związanych ze zdrowiem (o 0,9%) oraz spadek cen żywności (o 0,2%). Spadek cen w rekreacji i kulturze oraz zdrowiu związany był z regulacjami ustawowymi (darmowymi podręcznikami oraz cenami wyrobów farmaceutycznych)" - podano także. 

>>> Czytaj też: Deflacja coraz słabsza GUS podał najnowsze dane